:::

Staff

:::

102-2Office Hour
(Please make an appointment)
Professor
Laboratory
Tel:+886-3-863-
e-mail
Week
Time
Wen-Wei Shiu
A411
52615277
WED
1000-1200
Li, Jin-yi
 
5227
jinyi@mail.ndhu.edu.tw
WED
1000-1200
Yu-Fang Hsu
B312
5274
/
Ming-Yi Wu
A328
5282
TUE
1400-1600
Tzy-Han Hsu
D413
5270
THU
1000-1200
Yang-Tsui
D406
5285
tsuiyang@mail.ndhu.edu.tw
WED
1400-1600
Yi-Chien Lee
A326
5281
TUE
1400-1600
Hsiu-Mei Liu
B305
5286
shine32@mail.ndhu.edu.tw
WED
1400-1600
Tsung-Jung Yu
B217
5275
FRI
1000-1200
Tsung-Chieh Huang
D208
5267
tchuang@mail.ndhu.edu.tw
WED
1400-1600
Yi-Chun Wei
A449
5842
weiyang@mail.ndhu.edu.tw
WED
1400-1600
Mei- Fang Chang
C424
5269
mfc21@mail.ndhu.edu.tw
THU
1000-1200
Chung Wenyin
A409
5283
zishuli@hotmail.com
THU
1400-1600
cron web_use_log